View this site:
As Gaeilge
In English
Home
Timetable
Sailing Update
Blog
Shop
Calendar
Ship Position
Fares
Cargo
Cape Clear Island
Fastnet Tours
Customer Charter
School Tours
Packaged Tours
Links
Cartoon History
Our History
Photo Gallery
Island Map
Media
All Ferry Services
Schull Ferry
Weather
  Cape Clear Walking TrailsCosáin Siúlóide Oileán Chléire

James O’Mahoney, Rural Recreation Office will visit Cape Clear Island next Sunday 20th November to meet/brief landowners and land occupiers interested in the development of walking trails on the Island. The meeting will take place in Club Cléire at 2pm to be completed in time for the Quiz at 3.30 pm. Beidh James O’Mahoney, Oifigeach Caitheamh Aimsire Tuaithe i gCléire Dé Domhnaigh seo chugainn 20 Samhain chun bualadh le húineirí agus áitreoirí talún go bhfuil spéis acu i bhforbairt na cosáin siúlóide san Oileán. Beidh an chruinniú sa Chlub at 2 pm le bheith críochnaithe in am don Tráth na gCeist ag 3.30 pm.

email: info@cailinoir.com   telephone: 028 41923