View this site:
As Gaeilge
In English
Home
Timetable
Sailing Update
Blog
Shop
Calendar
Ship Position
Fares
Cargo
Cape Clear Island
Fastnet Tours
Customer Charter
School Tours
Packaged Tours
Links
Cartoon History
Our History
Photo Gallery
Island Map
Media
All Ferry Services
Schull Ferry
Weather
  Fáilte roimh an bhád tarrthála nua go Dún na Séad

Fáiltíonn Seirbhís Farantóireachta an Chailín Óir roimh theacht an bhád tarrthála nua, Alan Massey go Dún na Séad atá beartaithe don Ceadaoine 15 Feabhra seo chugainn, ag brath ar aimsir. Ócáid an mhór é seo i saol an Pobal áitiuil i nDún na Séad agus na hOileáin agus táthar ag siúl le slua maith chun fáilte a chur roimh an bhád nua. Tá cuireadh tugtha don bhád farantóirachta Dún an Óir 11 dul go béal an chuain ag 2pm chun an bhád nua a thionlachan go dtí an cé. Más féidir é beidh an Dún Aengus i láthair chomh maith. Dá bhrí seo ní bheidh ach seoladh amháin go Cléire ag 4pm an lá sin. Iomprófar baill den Pobal ar an turas sin go béal an chuain agus tugtar cuireadh do Phobal an Oileáin a bheith páirteach. Tá ám fágtha chun gur féidir leo siúd a bheidh i láthair an bhád tarrthála nua a scrudú i nDún na Séad. Má chuirtear moill ar theacht an bhád tarrthála de bharr aimsir curfear na socruithe seo ar athló go dtí an lá a thiocaidh sé.

email: info@cailinoir.com   telephone: 028 41923